回到顶部

Görevi Tamamlamak İçin Gereken Hareket

2021年热影响区23日
,tarafından.

Elektro-Optik /KızılötesiSistemler,卡拉,伊德耶·沃阿·沃达·沃斯·ÇokÖnemliBirSawunmaRolüneShiptir。她的tasarımGöreviniBaşarılıBirGöreveDönüştürmede尺寸YardımEdecekHareketÇözümleriniNasılTasarladığımızıGörün。

EO/IR uygulamalarındaki gibi görece düşük hızlarda yüksek tork ve pürüzsüz çalışma elde etmenin en iyi你nedir?Öğrenmek için博客yazımızı okuyun。

Fırçasız motorlar pazarda daha yaygındır ve bunun iyi bir nedeni vardır。Yeni博客yazımızda她的iki马达türünün tasarım ilkelerini, avantajlarını ve en iyi kullanım alanlarını öğrenin。

Vuruntu torku, bunun tork dalgalanması üzerindeki etkisi ve EO/IR görüntülemeye yönelik pürüzsüz hareketin nasıl elde edileceği konusu etrafında pazarda kalın bir sis perdesi var. Gelin Kollmorgen uzmanları bu sis perdesini ortadan kaldırsın。

Bir HareketKontrolüuygulamasındaenii motor teknolojisi nedir?HareketOluşturmakİinHidroliktenPnömatiğeveElektromeKanićeKadarSayısızTeknolojiVardır。Hassas HareketKontrolüdünyasındaBirçokMakineTasarımcısı,KENDI COMPLAYANS GEREKSIMLERINIKARşılamakİspopeMotileIle伺服电机ArasındaSeçimyapmakdurumundakalır。HarekackKontrolüdünyasında下摆步骤Motorlarınhem de servomotorlarınbir yerivardırancakhangisinin nezamankullanılacağıkonusubüyükbirtartışmayaratmıştır

OtomasyonEndüstrisiGerek行业4.0在中国制造2025 GibiGirişimlerinGüdümündeGerekseÇEvrimiçiAlışverişteSonzamanlardaYaşananCiddiArtışnedeniyleHızlaBüyüyor。下摆Rekabetle Hem de OtomatikkılavuzluAraçlarvefobilrobotlarayönelikartan talep inlebaşedebilmekandınapiyasayaÇıkışsüresiniazaltmakİngüçlüOçlüOçlütomasyonTeknolojisiniSeçmenizGerekiyor。Birlikte,DahaSıkıbirtakımÇalışmasıiledahaIyiBirişSüreciyAlatabiliz。NDCÇözümlerininSürekliGeliştirmeAşamasındakiKompleOtomasyonKitlerinden BiriIleşirketiniziIşOraklarınızvemüşterilerinizİstökemmelBirÇökemmelBirÇözümTedarikçisiLalineGetiredkrekabetAvantajınızıKoruyun。

火星的ın yüzeyinden okyanusun derinliklerine, dünyanın merkezinden insan vücudunun çekirdeğine Kollmorgen hareket sistemleri en zorlu ortamlarda。

Belli bir uygulama için直接驱动线性aktüatör seçerken dikkat diilecek bazı hususlar vardır。Bunlar gerekli hız, kuvvet, hareket profili, kullanılabilir fiziksel alan ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir。Bunun anlamı şudur: seçilen aktüatör çözümü yük kuvvetini ve hız gereksinimlerini üretmeli, kullanılabilir alana uymalı ve uygulamanın maruz kalınan çevre koşullarında gerektiği gibi performans göstermelidir。

步进电机Nasıl Seçilmeli

2021年3月15日
,tarafından.

Bir uygulamaya yönelik Bir步进电机seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok performance gereksinimi vardır。步进电机优化aracımız, bu ihtiyaçları belirlemek için en hızlı ve en güvenilir yoldur。

Bir step motor, segmentli Bir manyetik rotor ve belirlenmiş sayıda elektromanyetik bobinden oluşan Bir定子içeren basit, iki fazlı, fırçasız Bir senkronize motor。Enerji verildiğinde bu bobinler, bir dönüş hareketi yaratmaiçin segmenti manyitirotoru iten ya da çeken kuzey ve güney kutuplarını oluşturur。

页面

博客分类助手

Dahili Hareket
现场总线
基因要素
Gıda Mevzuatı
互联互通
İş
Kurulumİpucları
Medikal
Mühendislik.
Otomatikyönlendirmeliaraçlar(agv)
Paketleme
汽油已经嘎斯
robotik.
Tarihce
Teknoloji
Üniversiteİşbirliği.
Uygulamalar.
Uzay ve Savunma
订阅动态博客