回到顶部

Hareket Sistemlerinin Güvenilir ve Sürekli Olarak Sağlanması

科尔摩根BilgisayarlıTomografiÜretimininHızlaBüyümesiniSağlıyor

Zorluk

武汉Dunya,同类kez Cin除kentinde ortaya cı菅直人COVID-19 salgınının farkına vardığında, hastalığın etkilerini bilmek ve直到说ı年代ında beklenen艺术ış戈尔tedaviyi yonlendirmek icin科钦daha fazla teş他kapasitesine ihtiyac duyulacağıhemen anlaşıldı。Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, salgının artışı dünya genelinde devam edecek ve doktorlar hastalığın etkilerinin başlangıçta düşünülenden daha yaygın ve öngörülemez olabileceğini anlayacaklardı。

Bilgisayarlıtomografi veya tomografi tarama,vücuttakiorganları已经dokuları3 boyutlu olarakgöstermekICIN dijital olarakişlenen,vücudunfarklıaçılarındanalınan井笛子伦琴görüntüsünübirleştirir。BilgisayarlıtomotografitarayıcılarıCOVID-19'unakciğerleri,dolaşımsistemini,böbrekleri,sinir sistemini已经达哈fazlasınınasıletkilediğiniöğrenmek霉素的客人必须井TIBBIaraçtır。

Salgınınbaşlarında,dünyanın恩比于克谷ekipmanıüreticilerinden蔽日(VEÇin'in激光雷达bilgisayarlıtomografi taramaekipmanıtedarikçisi)hızlayayılanBUsalgınıKONTROLaltınaalmakamacıylaüretimiartırmayayardımcıolmasıICIN Kollmorgen'ebaşvurdu。KısaSüresonrasalgınındünyayayayılacağıvetümbölgelerdekiHastanelerinTanıKoymaKapasitesiniArtırmaGereklilićiaçıkçaBelliOldu。Bilgisayarllıtomografitarayıcısiparişlerininhızlaartmasıdahada fazlabaskıyarattı。

Cozum

Bilgisayarlıtomografigörüntülerinindetay已经netliği,伦琴teknolojisinin konumunu KONTROL伊甸园hareket sistemlerinebağlıdır。LIDERbilgisayarlıtomografitarayıcıüreticisi,hastanıniyonlaştırıcıradyasyona maruzkalmasını连接氮杂indirmiş已经rakiplerini geridebırakarakgörüntüçözünürlüğü埃尔德河etme konusunda联合国sahibiolmuştur。Üstün高阻,KONTROL已经hassasiyet埃尔德河etmek ICIN SEKTOR lideri伺服sistemlere已经hareketuzmanlığınagüvendiği科尔摩根ILE乌尊süredirdevam伊甸园işbirliğisayesindekısmen德OLSApazarınseyrinideğiştirensonuçlar埃尔德河etmiştir。

Ani ve aşırı şekilde artan talebi karşılamak için Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen kollmorgsatış ve işletme liderleri ekibi, 2020'nin ilk aylarında başarı elde etmek için gerekli strateji ve taktikleri belirlemek üzere toplandı。

Ekip,BU批判塔利比karşılamakICIN gereken AKMmotorlarının,AKD tahriklerinin,kablolarınVE hareket ALT grubumontajlarıkonusunda gerekliIŞhacminisağlamakamacıylaöncelikleri已经üretimprogramlarınıayarlamak ICIN阿霞已经Kuzey Amerika'dakifırsatlarıhızlabelirledi。

Sonuclar

Kollmorgen yirmi yılı aşkın süredir ileri teknoloji tıbbi cihaz üreticilerine hareket çözümleri sunmaktadır。Salgının kapsamı genişledikçe ve yoğunluğu arttıkça, bu şirketlerin çoğu Kollmorgen'in uzmanlığına, genel kapasitesine ve etkili bir çözüm sağlama yaklaşımına güvenmiştir。Bu özel BT tarayıcı üreticisi için:

  • Kollmorgen,ServoMotorlarınvediğerbileşenlerintedarikinidünyaGoonelindeArtırmaTalebiniolumluKarşıladıveÜRetimiSadece Sekiz Haftada%62OranındaArtırdı。
  • Kollmorgen'indesteğiILEüretici,COVID-19salgınının之流evrelerinde,ILK etkilenenbölgeyemüdahaleedebilmiştir。
  • Salgın dünya geneline yayıldıkça, kolmorgen üreticinin her bölgede etkili bir şekilde müdahale etmesini sağladı。

Kollmorgen,DünyaÇapındaHastanelereVe AyaktaBakımevicislinerine BTTarayıcıCihazlarıSağlayanFarklıTıbbiCihazÜreticileriİbbiCihazÜreticileriİinbzerbirHızlandırılmışÜretimprogramıdistekolmuştur。

“Kollmorgen kritik tıbbi tanı teknolojisi için tanınmış bir hareket çözümleri sağlayıcısıdır。Hassasiyetimiz ve güvenilirliğimiz bilgisayarlı tomografi sürecinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır。Bilgisayarlı tomografi görüntüleme ekipmanlarında dünya liderlerini desteklemekten ve dünya genelindeki yeni talepleri karşılamak için gereken hızlı üretim artışıyla covid19 'a karşı verilen mücadeleye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz。”迈克 - 克劳,赛帝BaşkanYardımcısı,MEDIKALDepartmanı,科尔摩根

Daha Fazla Bilgi edin

Daha iddialı bir makine tasarlamaya ve üretmeye hazır mısınız?

达哈菲佐尔比尔吉Bir HareketUzmanıylaKonuşunHareketÇözümünüzütasarlayın.

Kollmorgen Hakkında

Kollmorgen sektörün en yüksek performanslı ürünleri, en güvenilir motorları, tahrikleri, lineer aktüatörleri, dişli kutuları, AGV kontrol çözümleri ve otomason platformları konusunda 100 yılı aşkın kanıtlanmış bir hareket deneyimine sahiptir。性能,güvenilirlik ve kullanım kolaylığı bakımından eşsiz ve yenilikçi çözümler sunarak makine üreticilerine geri çeviremeyecekleri bir pazar teklifinde bulunuyoruz。