回到顶部

Parcadan borular kesmek

KıymıkszveOlabildiğinceÇapaksızSüratliUzunamasınaKesim:Kollmorgen Automation Suite MetalIşlemeBranşınaTempoGetireyor

Borucuklara tamponlamauygulamakİintamburşarjörleri,Kollmorgen Akm伺服电机TarafındanTahrikEdiliyor
Borucuklara tamponlamauygulamakİintamburşarjörleri,Kollmorgen Akm伺服电机TarafındanTahrikEdiliyor

Kıymıksız, kusursuz uzunlukta ve olabildiğince çapaksız kesim kenarları özel olarak olarak üretilen boru parçaları için önemli kalite özellikleri。Ayrıca daha sonra makine üretiminde ve özellikle otomobil endüstrisinde yapı parçaları olarak yerlerini alıyorlar。Bu alanda uzman olan: Großkampenberg ' de bulunan FZH Mashienenbau firması Boru kesme sistemi Vario ince çeperli borular için tasarlandı ve Kollmorgen ' ın运动控制(Hareket Kontrolü) çözümlerinden biriyle çalışıyor。Tahrik ve Kontrol teknolojisinin tasarımı için Eifel’de bulunan firma Quality Automation GmbH 'nın mühendislik alanındaki uzmanlarını projeye dahil etti。

farklıÇapvalaşımlardanoluşanborularıntamistenilenuzunluklardakesilmesiiçintesisinbaşlangıcındabirtamburşarjörüborucuklaratamponlama uygular。Buradan Itibaren伺服Motorla Tahrik Edilen BirIşlemeSistemiDönerveveğrusaleksenlerle Kesim Tesisinin Otomatik OlarakDonatılmasınıÜstlenir。KesmeIşlemininMerkezinde,OrtasıKesilecekolan Boruya Tutucu Bir BirimAracılığıyladośrusalbireksendenkonumlandırılanbirkesimbaşlıžıbulunuyor。ÜçYuvarlakbıçağınhangi konumdanyüzeylebuluşacağıbirişaretleTepitEdiliyor。KesimIşaretiniÖncekiIşlemeSürecindeBirLazer Birimi,GüncelüretimÖdevininGereksinimleUygun Olarak yerine Getireyor。i̇şaret;fzh'ninayırmabaşlığınaentegreeettiğibiroptikisörtalafındantanınıyor。

Tek Elden otomasyon.

kompleksaşamalarınmühendisliğiİineifel'inmakineÜreticilerisıkıbirortaklıkla质量自动化GmbH(QA)FirmasıylabirlikteÇalışıyor。Kollmorgen'ınAachenBölgesindeSistemortağıbuprojedetosarlayıpgerçekleştirmeGöreviniAldı。“ElektrikKonstüksiyonu,Ce-dokümantasyonu,altdolabınınkurulumu,yazılımgeliştirmeve son olarak tesisinişletimealınmasıbizimimizde”diyerekaçıklıyorqaşiremkuruluüyesifriedhelm steffens。Kesimbaşlığının,Tesisin Sonraki MakineOperatörlerininFarklıBoruÇapları,ÇeperKalınlıklarıvemalzemelerİibhulanabileceğiBirşekildeOtomatikleştirilmesideAyrıcaHedeftir。FzhMüşterileriÖzellikleOtomotivYan Sanayiden。Friedhelm Steffens“FarklıGörevleri,düşükParça·拜访·达希·埃克隆尼克ekildeÜReteBilmekİsnekliğindeyyıcaSağlanmasıGerekiyor。”SözleriniVurguluyor。

QA KesimBaşlığınınAktüatörünüIki坐的TahrikleBirleştireerekdönüştürdü。KolTaşıyıcıDenilen盘üçdaireselKesmeBıçağını,Kesilecek BorununDışÇEvresiBoyuncaTanımlanmışBirrotasyonHızınaGetirir。kam diski ekseni daha sonraüçbıçağınmateryale tam olarak tespit edilen profilkılavuzuylagirmesinisağlar。BuBaïlantınınkoordinasyonuvedüzenlemesikollmorgen'aaitAKD PDMMile sağ局域网ır。Cihaz;伺服sürücü ile组合伺服最佳程序控制器kumandasını aynı gövdede sunmaktadır。AKD PDMM kol taşıyıcı diski çalıştırır ve ayrıca ethercat iletişimi yoluyla kolmorgen ın bir diğerAKD TipiServoSürücüyükontroleder。TesisinKontrolüyönündeAKDPDMM Yeniden ProfinetÜzerinden西门子KumandasıIleProfinetMaster OlarakIlletişimKurar。

Kolayca Hareket programlama

QA, tüm hareket akışlarını ve iki tahrikin senkronizasyonunuKollmorgen Automation Suite(KAS)院子里ımıyla gercekleştirdi。Geliştirme platform AKD PDMM içerisine entegre。伺服güçlendirici böylece yüksek performanslı bir SPS ve运动控制işlevselliğine船舶。Ayrıca akışlar, Pipe Network grafik programlama ortamı kullanılarak hızlı ve basit şekilde programlanabiliyor。丁钠橡胶ek olarakIEC 61131-3ün海尔格伦beş帝力akış kontrolü için ve庞彭运动控制fonksiyon yapı taşları hareket kumandası için mevcuttur。

Makine Mimarisinin BirUygulamanıneksenleriarasındakibağımlılıklardadahil olmaküzereÇokkısasüredeycinelvekesinolarakharitasınıÇıkaran管道网络“e geri donelim。Kullanıcılar neredeyse makinelerini boyarken aynı zamanda programlayabilirler。Çalışma, özel programlama bilgisi olmadan makine üretim uzmanlarının anlayabileceği sofistike bir mekatronik sürücü programlaması ile karşılaştırılabilir。Arka计划:Başka şekilde çok karmaşık olan programlama Pipe Network ile sürükle-bırak fonksiyonu ile grafiksel açıklama yolyla yerine getiriliyor。Sanal bir cihazdan başlayarak tüm işlevler ve bileşenler arasındaki ilişkilerle tüm hareketler ve ayarlar grafiksel açıklama bloklarıyla tanımlanıyor。

Bu çalışma yöntemi, dönüştürmede kesici başlıkta kesme tekerlerinin kam kontrollü bir besleme i açılma hareketine yol açar。Böylece önceki ayırma yöntemlerine göre belirgin bir avantaj elde ediyoruz " diyor Friedhelm Steffens。İlk olarak kesici bıçaklar boruya doğru hızlıca hareket ediyor ve sonra durmaksızın daha yavaş tempoda son pozisyona ulaşıp boruyu ayırana dek devam ediyor。Başlangıç pozisyonuna geri dönüş verimliliği göz önünde tutarak yine hızlıca gerçekleşiyor。

Geniş çaplı üretim yelpazesi

Süreç temel haliyle tam olarak tanımlanmıştır ancak ince değişikliklere çok amaçlı olarak uyum sağlayabilir。Sonuçta FHZ ve QA kullanılan tüm malzemeleri kesen bir çözüm geliştirdi。Boru kesme sistemi Vario 4 ila 120毫米çapında ve 0,1 ve 2,5毫米(paslanmaz çelik 1.5毫米)çeper kalınlığında çalışıyor。Diğer avantajları soğutma ve yağlama maddesinin kullanılmaması。Steffens“Süreç temiz kalıyor”diyor。运动控制' ün esnekliği sayesinde kesici başlık neredeyse tek tuşla yeni bir boru çapına ve farklı materyallere uygun hale geliyor。Seçenekler kumanda masasından seçilebilir。布拉达ayrıca besleme hızının ayarlanması gibi tek bir ayarlama da yapılabilir。

Yazarlar:Ibrahim Albach,Kollmorgen Europe GmbH主要客户经理

Iletişim

KOLLMORGENİLGİHAKKINDA B

1916年YılındakiKuruluşundanBuYana Kollmorgen'inYenilikçiÇözümlerBüyükFikirlereHayatvermiş,KüreselGüvenlikIleInsanlarınHayatınıIyileştirmiştir。Kollmorgen,Performans,GüvenirlikvekullanımkolaylıžıaçısındaneşsizveyenilikçiçözümleriSürekliOlarakGeliştirmektedir。BuBaïlamdaTahrikSistemleri veBileşenlerialanındakiÇokdežerli专业知识,SektördeGeçilmezolan Kalite,Standart VeKişiselleştirilmişÜrünleriBirleştirmeve Entegreeetmedekigintecrübeson Derece BellleyIciOlmuştur。杜姆杜纳卡基·埃克西斯·埃卡斯维斯·埃卡斯维··赫内斯·维尔提里奥米斯·埃拉尼··弗雷··埃菲··埃列蒂·埃菲··埃列蒂·埃菲··埃迪尤兹- Daha Fazla BilgiIçinsitemizi Ziyaret Edin:www.kollmorgen.tr.

Yüksek kusursuzluğun ve her iki eksenin kam kontrollü senkronizasyonun bir araya gelişini ancak kolmorgen AKM伺服电机sağlar。
Yüksek kusursuzluğun ve her iki eksenin kam kontrollü senkronizasyonun bir araya gelişini ancak kolmorgen AKM伺服电机sağlar。
Borucukları tambur şarjörlerinden almak için döner eksenler
BorucuklarıtamburşarjörlerindenAlmakİndönerEksenler,Kollmorgen Akm伺服电机TarafındanTahrikEdiliyor。
Tamburşarjörü,Döner·埃克森Ve KesiciBaşlık
Tamburşarjörü,Döner·埃克森Ve KesiciBaşlık
Yazarlar:Ibrahim Albach
Yazarlar:Ibrahim Albach