回到顶部

网站Sorumluluk Reddi

KollmorgenİnternetİçerićiSorumlulukReddi

BuSižteyi̇kullanmadanÖnceBuartlariLütfendi̇kkatli̇ceokuyun。
TümIçeriklertelifhakkı©2011 Kollmorgen。Bu网站inde ulunan bilgilerÖnowedenhaber verilmedendežiştilebilir。

İÇerik
kolmorgen, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, tamlığı veya kalitesinden sorumlu olmama hakkını saklı tutar。Dolayısıyla, eksik veya hatalı olan her türlü bilgi dahil olmak üzere burada sunulan herhangi bir bilginin kullanımından kaynaklanan hasarla ilgili sorumluluk talepleri reddedilecektir。
Hiçbirteklifbağlayıcıdeğildirveyükümlülükiçermez。TümTeklifve bilgileriiçerensayfakısımlarıveyaeksiksizyayınayrıbirduyuruyapılmasankollmorgentarafındangeyşletilebilir,dežiştilebilirveyakısmenya tamamen silinemen硅牛。

Atıflarvebağlantılar.
kolmorgen yasa dışı içerikten tamamen haberdar olmadıkça ve kolmorgen。com sitesi ziyaretçilerinin bu bu bu sayfalara bağlantı içeren veya bu sayfalardan atıfta bulunulan hiçbir içerikten sorumlu değildir。Burada sunulan bilgilerin kullanımından dolayı herhangi bir hasar ortaya çıkarsa yalnız ilgili sayfaların yazarı sorumlu tutulabilir, bu sayfalara bağlantı sağlayan değil。

Telif hakkı
kolmorgen yayının herhangi bir telif hakkı materyalini kullanmama ve bu mümkün değilse ilgili nesnenin telif hakkını belirtme amacını taşımamaktadır。kolmorgen tarafından oluşturulan她türlü materyalin telif hakkı saklıdır。Başka elektronik veya basılı yayınlardaki şemalar, sesler veya metinler gibi nesnelerin her türlü çoğaltılması veya kullanımına kolmorgen 'in onayı olmadan izin verilmez。

GizlilikPolitikası.
Kişisel veya işletmeye ait verilerin (e-posta address, ad, adresler) girilmesi gönüllülük esasına dayanır。Yayınlanan posta adreslerinin, telefon veya faks numaralarının ve e-posta adreslerinin pazarlama amacıyla kullanımı yasaktır;Istenmeyen spam mesaj gönderip ihlalde bulunanlar hakkında yasal işlem gerçekleştirilecektir。Lütfen bu网站esindeki kolmorgen Gizlilik Politikasına başvurun。

i̇hracatkısıtlamaları.
Alıcı,Herhangi Birürünyadeknikveriyi yeniden yada endirek olarak transiredemez。Alıcıyeniden ihracat veya - 转型yasaklandığıülkeveyakullanıcıya,tedarikçidenalınanverileri benzeri lisans,yetki,sertifika veya onay almadan satarsa肯迪ülkekanunlarıveya AMERIKABirleşikDevletlerikanunlarıgeçerliolan,yasalarıtarafında缎aldığıherhangi井ürünveya TEKNIK bilgiyi埃尔登çıkarmasıdurumunda ihracatkısıtlamasıuygulanacaktır.

Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği
Bu Sorumluluk Reddi尺寸AtıftaBulunulani̇nternetyayınınınbirparçasıolarakGörülmelidir。BuIfdeninKısımlarıveMünferitartlarıyasalveyadośrudeğilse,diğerkısımlarınGeçerlilićiVeyaVeğruluğuBuGerçektenetkilenmez。
kolmorgen, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki verilen numara ve address lerden lütfen bizimle iletişime geçin。

法律声明:
Kollmorgen Europe GmbH.
Pempelfurtstraße 1
40880年Ratingen
德国
电话:+49 2102 9394 0
电子邮件:(电子邮件保护)
地方法院Düsseldorf, HRB 35844
管理董事:
Jan Treede,Guido Markus Reinke
EG-IDNR:DE813835822

İkrar.
İŞbu İÇerİk sorumluluk reddİnde aÇiklanan uygulamalari okuduĞunuzu, anladiĞinizi ve bunlara rizaniz olduĞunu İkrar edİyor ve burada atifta bulunulan kullanim koŞullari İle baĞlandiĞinizi喀布尔edİyorsunuz。kolmorgen bu sorumluluk reddini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar。