回到顶部

Kollmorgen,RobotikSektörüiçinMotorÇözümlerindeDünyanınBelenBlultüreticilerindenBirisidir。Tıbbiuygulamalar,İbirliğineyönelikÇalışmalar,Sanayi Ve Savunma Gibi en Zorlu AlanlarIçinRobotik Inovasyonunu KullanmadaHaklıBirÜnümümümümümmümümmümülıbir。RobotikMotorlarımızu和萨·1米莉纳Yakın机器人BağlantısınıveCobotikKolunuHareketeGeçiyyor。

优化Özellikler.

她的塞弗林德UyumluParçalarve performans。
Kollmorgen motorları, uygun dişli takımıyla uyum ve performans için optimize edilmiştir。Standart motorları özelleştirmek ve robotik ekleminize en uygun olanı üretmek için bölgesel uzmanlığın yanı sıra milyonlarca Standart ürün çeşidi sunuyoruz。

DahaKüçük,达哈哈菲维达哈哈HızlıCobotlar。

Azalan Ayak Izi。artan hassasiyet。
GüçAçısındanyoğun摩托车,Gelişmiş表演人ve Kompakt Ayak IziyleHassasiyetIçinahaHafifağırlıkveağırlıksistemlersistemlersağlyaktadır。Daha Az Vuruntu Torku veAzaltılmışdistekleme,康鲁克兰·恩伊伊HaleGaleGeirmekİzhazgünHızHareketiProfiliSağlabaktadır。EndüstriaçısındanGelişmiş伺服摩托车列车,TasarımdanGerçekliğeveSyseveSyseveSoundaPazara Kadar理想robotikKolunuzu Veya Sisteminizi HareketEttirebileceğinizAnlamınaGelmektedir。

Pazara C Hızıı业力

TasarımSüresiniAzaltın。PazardaBulunabilirliğiniziArtırın
Kollmorgen RobotikYenilikçilereTasarımÖmrünükısaltmalarıveürünleriniPazaraSunmalarıİinyardımEderekÇıtayıBellilemektedir。StandartAralığımızveyapılandırılabilirmotorlarımız,Çerçevesizmotorlardan Kutulu伺服转座Kademeli Motorlara KadarHızlıprototiper vehızlıpazarstratejilerisunmaktadır。

OrtakÇalışmarobotları(Cobots)

Ortak çalışma robotları, cobots ve robot sistemleri öğrenmek, uyum sağlamak ve insan emsalleri ile güvenli bir şekilde çalışmak için tasarlanmıştır。İnsan我的机器人işbirliğinin çok yönlülüğü çok çeşitli endüstrilere yei yetenekler我的编辑。

达哈菲佐·比尔吉>>

EndüstriyelMafsallıRobotlar.

Daha büyük bir hız ve hassasiyet ile işlem gerçekleştiren Daha haif, Daha kompak endüstriyel robotlar imal edin。Bizler geniş bir boyut ve seçenek yelpazesinde yüksek güç yoğunluğu sağlamaktayız。
达哈菲佐·比尔吉>>

SCARA robotlar

Fabrika Otomasyonu,Hafif IantMontajıveyaşamBilimleriUygulamalarıİinkompakRobotlardaÇEvikHassasveTekrarlanabilirHareketiSažlar。
达哈菲佐·比尔吉>>

Cerrahi Robotik.

Çokeksenli哈雷纳斯·康拉斯·康拉索·帕拉·普梅拉·塔拉巴尔(HastaAçısından)豪华·普罗尔·冯···弗里亚尔(Jinekolojik Ve DahaBirçokMaeliyatTüründeyAtışSüreleriniKısaltaBilir)。

达哈菲佐·比尔吉>>

激光雷达Otonom Araçlar

Otonom araçlar yıllardır hayal ediliyordu ve artık algılama teknolojisi ve yapay zeka (AI) sayesinde bu hayal uygulamaya sokuldu。Kollmorgen teknolojileri kumandadan hakete ve LIDAR'a kadar pek çok otonom uygulamada bulunabilir。Baştan aşağı bir tasarım oluşturabilme ve bunu üretebilme yeteneğimizle birlikte geniş bir yelpazede sunduğumuz standart ürünlerin hızlıca birleştirilebilme özelliği daha küçük, kompakt ve halfif sistemlerin oluşturulmasına imkan sağlamaktadır。

达哈菲佐·比尔吉>>

Paketleme,İntralojistik,Malzemekullanımıveag

Geleneksel robotik ve AGV dünyası daha akıllı, daha dinamik ve çok yönlü robotlara geçiş yapmaya başladı。

达哈菲佐·比尔吉>>

雷哈利提斯

Pilboyutunun veağırlığınındevamlıolarakazalmasırehabilitasyonuygulamalarındapekÇokduruma imkansağlaktadır。İnmesonrasırehabilitasyon,哈雷斯利protezler ve rehabdışiskeletli gibi uygulamalarda KollmorgenÜrünleriKullananDünyanındörtBiryanındanMüşterilerimizBulunmaktadır。

达哈菲佐·比尔吉>>

Robotik Eğitim ve Araştırma

Kollmorgen'ınVizyonu,“YenilikçilerinDünyayıDahaIyiBirYeredönüştürmesineImkânağlamaktır”。Akademideki RobotikGelişmeler,ÜniversitelereVe AkademikÇalışmalaraYatırımyapan ve bunlarlaortaklıkyapanticarişirketdirdirdir。Bu Talep,埃涅克州立斯图尔特ÜrünleridežerliBirVarlıkLaLineGetireerekAraştırma,TasarımveürününPiyasayaSunulmaSüresiniKısaltmaktadır。

达哈菲佐·比尔吉>>

美孚机器人

Mobil robotik tarım robotları, güvenlik robotları, otonom Mobil robotlar ve Daha pek çok mobil robotun bulunduğu geniş bir otonom yelpazesinde pek çok şekilde kullanılmaktadır。Mobil robotlar zorlayıcı ortamlarda çalışma ve karar alma güçlükleriyle başa çıkmaktadır。Kollmorgen'ın standart yapılandırılabilir motorlar konusunda geniş bir yelpaze sunması hızlı prototip oluşturmaya ve müşterilerimizin pazara daha hızlı girmesine imkan sağlamaktadır。

达哈菲佐·比尔吉>>